Familiewapen van de familie Meinesz en Vening Meinesz


Inleiding:

De geslachten Meinesz, Vening en Vening Meinesz komen van oorsprong uit Friesland en zijn takken van één en dezelfde stam. De vroegste stamvader, die gevonden kon worden, is Tiaerdt Tiaerdts. Hij is geboren rond 1530 en overleden tussen 1595 en 1603 in Schoterwold en was de stamvader van een Schoterlands geslacht van eigenerfde boeren, verveners en dorpsrechters.

De verschillende geslachtsnamen zijn ontstaan, doordat de kinderen van de neven Meine Tjeerds en Jolle Gabes in 1811 verschillende familienamen aannamen.

De geslachtsnaam Meinesz behoort tot een zogenaamd patroniem(vadersnaam). Hierbij is de naam afgeleid van een mansvoornaam, in deze Meine. De naam Meine is in de familie gekomen door het huwelijk van Tjeerd Jolles met Grietje Meines. Hun zoon Meine Tjeerds was de vader van Jelle Meinesz, de stamvader van de familie Meinesz.

De geslachtsnaam Vening is genoemd naar het beroep, vervener, dat destijds werd uitgeoefend.

Jelle Meinesz, geboren in Nijehorne in 1771 en overleden te Balk in 1848, onderwijzer, inner der directe belastingen, handelaar en vervener van beroep nam in gevolge het decreet van Napoleon in 1811 in Balk als familienaam de naam Meines(later Meinesz) aan. Zijn broers Tjeerd en Albert gingen respectievelijk Meina en Haanstra heetten. Tegelijkertijd nam Jelles vrouw, Finne Jolles, geboren te Oudehaske in 1773 en overleden te Balk in 1826, dochter van Jolle Gabes, vervener en boer van beroep, in Balk als de familienaam Veening (later Vening). Ook haar broers en zusters namen de naam Vening aan.

Uit het huwelijk van Jelle Meinesz en Finne Jolles Vening ontstond een uitgebreid nageslacht Meinesz en Vening Meinesz in en buiten Friesland.

Sjoerd Anne Vening Meinesz, kleinzoon van Jelle Meinesz en Finne Jolles Vening en achterkleinzoon van Meine Tjeerds en Jolle Gabes, nam in 1893 beide namen aan als geslachtsnaam door zijn laatste voornaam Vening te veranderen in een achternaam. Hij deed dit omdat de mannelijke lijn van het geslacht Vening was uitgestorven en de geslachtsnaam zo behouden kon worden.


1600 1700 1800 1900 2000 Uitleg Ringen

Het familiewapen.
In de familie zijn meerdere wapens in omloop. De meeste zijn waarschijnlijk nooit geregistreerd. Dit gebeurde veel in Friesland. Het gevolg is wel dat ze daarom niet goed terug te vinden zijn. De wapens, die ergens genoteerd zijn, worden in volgorde van het erbij gevonden jaar beschreven.